Odwrócona hipoteka - wady i zalety

Odwrócona hipoteka (ang. reverse mortgage lub lifetime mortgage) w polskim modelu sprzedażowym funkcjonuje od 2008 roku, jednak na tle innych krajów - Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii - Polska wciąż znajduje się w przededniu boomu na tę usługę. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym w naszym kraju wciąż nie jest dostatecznie uregulowana. Luki prawne wypełniają prywatne fundusze hipoteczne, uzależniające współpracę od przeniesienia własności nieruchomości.

Zastanawiasz się, na czym polega odwrócona hipoteka? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Odpowiedź poznasz w tym artykule.

Wsparcie na emeryturze

Odwrócona hipoteka to rozwiązanie zapożyczone z Zachodu, które teoretycznie przeznaczone jest dla wąskiego grona odbiorców - osób starszych (zazwyczaj mowa o wieku 60 lub 65 lat) lub tych, które mają niewielkie świadczenia i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Dodatkowym źródłem dochodu może wówczas okazać się usługa odwróconej hipoteki. Kluczowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony jest jednak prawo posiadania własności nieruchomości.

Odwrócona hipoteka to rodzaj umowy kredytowej, która przewiduje wypłatę renty (w formie comiesięcznej lub jednorazowej) właścicielom nieruchomości przez bank lub prywatną firmę, w zamian za przejęcie posiadłości po ich śmierci. Co istotne, osoba decydująca się na zawarcie takiej umowy ma zagwarantowane prawo dożywotniego mieszkania w lokalu. W przypadku zgonu kredytobiorcy uregulowane są również kwestie dziedziczenia. Spadkobiercy mogą odziedziczyć nieruchomość tylko i wyłącznie w przypadku, gdy sami spłacą kredyt wraz z odsetkami (w terminie 6 miesięcy).

To właśnie dlatego mówi się, że odwrócona hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia finansowego osób starszych i samotnych, które nie mają komu przekazać dorobku swojego życia. W USA to powszechne rozwiązanie, w Polsce dopiero stopniowo zyskuje na popularności. Jednak jak przewidują eksperci, sytuacja może się zmienić.


Odwrócona hipoteki - wady i zalety

Omówiliśmy już pokrótce, na czym polega odwrócona hipoteka. Skupmy się teraz na jej pozytywnych i negatywnych aspektach.

Zalety:

  • dodatkowe pieniądze
  • brak konieczności posiadania zdolności kredytowej
  • możliwość odstąpienia od umowy w każdym momencie

Wady:

  • wysokość wypłaty uzależniona od wartości nieruchomości
  • ograniczenia związane z użytkowaniem nieruchomości (po śmierci kredytobiorcy przechodzi ona na własność banku lub firmy oferującej odwróconą hipotekę)
  • opłacalność rozwiązania (istnieje szereg innych rozwiązań, jak sprzedaż czy wynajem nieruchomości, które również gwarantują zysk)

Odwrócona hipoteka a renta dożywotnia

Inną, popularną formą zabezpieczenia przyszłości jest renta dożywotnia. Na czym polega? Jakie są różnice między odwróconą hipoteką a rentą dożywotnią?

Renta dożywotnia to rozwiązanie przeznaczone dla seniorów, którzy są właścicielami mieszkania lub domu. W zamian za przekazanie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu lub prawa własności do nieruchomości, otrzymują comiesięczne i dożywotnie świadczenie pieniężne. Przy odwróconej hipotece osoba, która zdecydowała się na takie rozwiązanie, pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci. Przy rencie dożywotniej właścicielem lokalu staje się fundusz, z którym kredytobiorca podpisał umowę notarialną. Kolejna różnica związana jest z odpowiedzialnością za ubezpieczenie i utrzymanie nieruchomości w niezmienionym stanie technicznym - w przypadku renty dożywotniej takimi kwestiami zajmuje się nowy właściciel (bank lub prywatna firma).

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.pl